Aanvraag om toestemming voor de verzending van dierlijke bijproducten en afgeleide producten naar een andere lidstaat
Application for the authorisation of the dispatch of animal by-products and derived products to another member state
(artikel 48 van Verordening (EG) Nr. 1069/2009)/(article 48 of Regulation (EC) No 1069/2009)

 

Of log in / registreer via