Het opgevraagde formulier is niet meer beschikbaar in verband met het publiceren van een nieuwe versie
https://formulieren.nvwa.nl/formulier/nl-NL/Extern/sc1114_KennisgevingTentoonstellingEvenementen.aspx